Primjeri izvedenih stepeništa

 

naslovnica

 

Polukružno stepenište sa gazištima od paljenog granita

1 - Polukružno stepenište sa gazištima od paljenog granita

Stepenice sa polukatom i staklenim kaljenim gazištima

2 - Stepenice sa polukatom i staklenim kaljenim gazištima

Kutna konstrukcija vanjskih stepenica s podestom

3 - Kutna konstrukcija vanjskih stepenica s podestom

Inox konzolne skale sa hrastovim gazištima

4 - Inox konzolne skale sa hrastovim gazištima

Metalna konstrukcija stepenica sa dva podesta

5 - Metalna konstrukcija stepenica sa dva podesta

Vruće cinčana i lakirana konstrukcija vanjskog stepeništa

6 - Vruće cinčana i lakirana konstrukcija vanjskog stepeništa

Stepenasta ograda spiralnih skala

7 - Stepenasta ograda spiralnih skala

Vruće cinčane vanjske štenge sa podestom

8 - Vruće cinčane vanjske štenge sa podestom

Spiralne skale terase kafića

9 - Spiralne skale terase kafića

Vanjsko metalno stepenište s tetivom

10 - Vanjsko metalno stepenište s tetivom

Metalno dvokrako stepenište sa preklopnim podestom

11 - Metalno dvokrako stepenište sa preklopnim podestom

Metalna konstrukcija štengi sa granitnim gazištima i perforiranim licem

12 - Metalna konstrukcija štengi sa granitnim gazištima i perforiranim licem

Gazišta od paljenog granita vanjskih štengi

13 - Gazišta od paljenog granita vanjskih štengi

Konstrukcija stepeništa sa centralnom tetivom

14 - Konstrukcija stepeništa sa centralnom tetivom"

Inox konstrukcija stepenica i ograde

15 - Inox konstrukcija stepenica i ograde

Gazišta od paljenog granita spiralnih skala

16 - Gazišta od paljenog granita spiralnih skala

Metalno zavojito stepenište sa granitnim gazištima

17 - Metalno zavojito stepenište sa granitnim gazištima

Spiralno stepenište sa drvenim gazištima

18 - Spiralno stepenište sa drvenim gazištima

Kutno stepenište sa hrastovim gazištima

19 - Kutno stepenište sa hrastovim gazištima

Metalno stepenište za izlaz na dvorište

20 - Metalno stepenište za izlaz na dvorište

Koso stepenište sa gazištima od paljenog granita

21 - Koso stepenište sa gazištima od paljenog granita

Konstrukcija stepenica sa rukohvatom

22 - Konstrukcija stepenica sa rukohvatom

Inox stepenište sa lakiranim gazištima i ogradom

23 - Inox stepenište sa lakiranim gazištima i ogradom

Spiralne stepenice

24 - Spiralne stepenice

Zidne konzolne stepenice sa drvenom oblogom

25 - Zidne konzolne stepenice sa drvenom oblogom

Stepenice s gazištem od kaljenog stakla

26 - Stepenice s gazištem od kaljenog stakla

Unutarnje stepenice s polukatom

27 - Unutarnje stepenice s polukatom

Spiralne stepenice sa ogradom

28 - Spiralne stepenice sa ogradom

Stepenište sa ogradom

29 - Stepenište sa ogradom

Vanjsko stepenište s inox rukohvatom

30 - Vanjsko stepenište s inox rukohvatom

Galerija sa stepenicama

31 - Galerija sa stepenicama

Konstrukcija stepeništa sa podestom

32 - Konstrukcija stepeništa sa podestom

Galerija proizvodnog pogona sa stepeništem

33 - Galerija proizvodnog pogona sa stepeništem

Konstrukcija polukružnog stepeništa sa ogradom

34 - Konstrukcija polukružnog stepeništa sa ogradom

Unutarnje stepenište sa drvenim gazištima

35 - Unutarnje stepenište sa drvenim gazištima

Vanjske cinčane metalne stepenice s aluminijskim gazištima

36 - Vanjske cinčane metalne stepenice s aluminijskim gazištima

Inox stepenište sa drvenim gazištima

37 - Inox stepenište sa drvenim gazištima

Vruće cinčane vrtne stepenice

38 - Vruće cinčane vrtne stepenice

Industrijske stepenice podrumskog prostora

39 - Industrijske stepenice podrumskog prostora

Zavojite stepenice

40 - Unutarnje metalno zavojito stepenište

Stepenice sa drvenim gazištem

41 - Stilsko metalno stepenište sa drvenim gazištima

Kutno stepenište

42 - Kutna konstrukcija stepeništa

Stepenice ravne sa gazištem od drva

43 - Konstrukcija stepeništa sa drvenim gazištem

Zidne stepenice

44 - Konstrukcija stepeništa za zidnu montažu

Metalne stepenice

45 - Metalna konstrukcija stepenica

Fiksna penjalica vanjska

46 - Penjalica izlaza na terasu

Čelične stepenice

47 - Čelične industrijske stepenice za galeriju

Penjalica za krov

48 - Metalna penjalica izlaza na krov

Zavojite stepenice

49 - Zavojite metalne stepenice za galeriju

Stepenice za na galeriju

50 - Metalna konstrukcija stepeništa sa profiliranim gazištem

Vanjsko požarno stubište

51 - Konstrukcija vanjskog požarnog stepeništa

Stepenište sa pocinčanom konstrukcijom

52 - Pocinčana konstrukcija vanjskog stepeništa

Metalna penjalica unutrašnja

53 - Metalna penjalica s leđobranom

Konstrukcija metalnog stepeništa

54 - Metalna zidne stepenice sa galerijom