Primjeri izvedenih reklama

 

naslovnica

 

Reklamni putokazi za salon makete željeznice

1 - Reklamni putokazi za salon makete željeznice

Konstrukcija za mobilnu reklamu

2 - Konstrukcija za mobilnu reklamu

Metalna konstrukcija reklame na krovu

3 - Metalna konstrukcija reklame na krovu

Konstrukcija štanda sa svjetlećom reklamom

4 - Konstrukcija štanda sa svjetlećom reklamom

Metalni totem

5 - Metalni totem sa aluminijskom oblogom

Čelični totem

6 - Metalni totem sa pocinčanom oblogom

Nosači reklama i bannera

7 - Reklamni banneri na fiksnoj konstrukciji

Nosač putokaza

8 - Reklamni putokazi u čeličnom okviru

Visinska reklama sa fluo rasvjetom

9 - Svijetleća reklama sa fluo cijevima

Visinska rotaciona kocka

10 - Rotaciona svijetleća kocka

Reklama na nosaču

11 - Dvostrana metalna reklama

Dvostrani totem

12 - Dvostrani reklamni totem

Aluminijski totem

13 - Dvostrani reklamni totem

Zidni pano

14 - Zidni reklamni pano

Konstrukcija za jumbo plakate

15 - Jednostana čelična konsrukcija za jumbo plakate

Visinska konstrukcija za jumbo plakate

16 - Jednostana čelična konsrukcija za jumbo plakate

Dvostrani pano

17 - Dvostrani pano u metalnom okviru

Reklama na konstrukciji

18 - Reklamni putokaz

Montažne konstrukcije za reklame

19 - Konstrukcije reklamnih panoa