Primjeri izvedenih ograda

 

naslovnica

 

Balkonska ograda sa perforiranim limom i inox rukohvatom

1 - Balkonska ograda sa perforiranim limom i inox rukohvatom

Inox ograda od kaljenog stakla i sa inox horizontalama

2 - Inox ograda od kaljenog stakla i sa inox horizontalama

Balkonska ograda sa ispunom od vibro pletiva

3 - Balkonska ograda sa ispunom od vibro pletiva

Lamelna balkonska ograda

4 - Lamelna balkonska ograda

Zavojita ograda vanjskog stubišta

5 - Zavojita ograda vanjskog stubišta

Ograda metalnog stepeništa

6 - Ograda metalnog stepeništa

Lakirana ograda stubišnog kraka

7 - Lakirana ograda stubišnog kraka

Kovani element ograde sa stupićima

8 - Kovani element ograde sa stupićima

Inox ograda vanjskog metalnog stepeništa

9 - Inox ograda vanjskog metalnog stepeništa

Detalj inox ograde stubišta

10 - Detalj inox ograde stubišta

Balkonska metalna ograda sa ispunom od polikarbonata

11 - Balkonska metalna ograda sa ispunom od polikarbonata

Stubišna ograda sa lameliranim brušenim staklom

12 - Stubišna ograda sa lameliranim brušenim staklom

Balkonske ograde od profiliranih lamela

13 - Balkonske ograde od profiliranih lamela

Stubišna ograda od kaljenog stakla

14 - Stubišna ograda od kaljenog stakla

Dvorišni ogradni elementi od lamela

15 - Dvorišni ogradni elementi od lamela

Kovana ograda vanjskog stepeništa

16 - Kovana ograda vanjskog stepeništa

Ograda spiralnih stepenica

17 - Ograda spiralnih stepenica

Inox ograda stubišta stambene zgrade

18 - Inox ograda stubišta stambene zgrade

Element kovane ograde

19 - Element kovane ograde

Metalna stubišna ograda sa inox rukohvatom

20 - Metalna stubišna ograda sa inox rukohvatom

Ograda kovanog spiralnog stepeništa

21 - Ograda kovanog spiralnog stepeništa

Stilska vruće cinčana kovana ograda

22 - Stilska vruće cinčana kovana ograda

Fiksni kovani ogradni elementi

23 - Fiksni kovani ogradni elementi

Spiralna ograda vanjskog stepeništa

24 - Spiralna ograda vanjskog stepeništa

Balkonska ograda od lamela

25 - Balkonska ograda od lamela

Unutarnja kovana ograd stubišta

26 - Unutarnja kovana ograd stubišta

Cinčana i lakirana dvorišna ograda sa vratima

27 - Cinčana i lakirana dvorišna ograda sa vratima

Lučna balkonska ograda od lamela

28 - Lučna balkonska ograda od lamela

Stubišne ograde od vibropletiva

29 - Stubišne ograde od vibropletiva

Balkonske ograde na stambenom objektu

30 - Balkonske ograde na stambenom objektu

Lučna balkonska ograda od lamela

31 - Lučna balkonska ograda od lamela

Stubišna ograda u kombinaciji inox - lakirani metal

32 - Stubišna ograda u kombinaciji inox – lakirani metal

Stubišna ograda stambenog objekta

33 - Stubišna ograda stambenog objekta

Jednostavna vrtna ograda od vibro pletiva

34 - Jednostavna vrtna ograda od vibro pletiva

Vrtna ograda od profiliranih lamela

35 - Vrtna ograda od profiliranih lamela

Balkonska ograda od kaljenog stakla

36 - Balkonska ograda od kaljenog stakla

Balkonska ograda od čeličnih lamela

37 - Balkonska ograda od čeličnih lamela

Vanjska lakirana stubišna ograda

38 - Vanjska lakirana stubišna ograda

Cinčana lakirana balkonska ograda

39 - Cinčana lakirana balkonska ograda

Vruće cinčana i lakirana ograda stepeništa

40 - Vruće cinčana i lakirana ograda stepeništa

Inox stubišna ograda

41 - Inox stubišna ograda

Metalna ograda ulazne rampe

42 - Metalna ograda ulazne rampe

Dvorišna ograda sa vertikalnom ispunom

43 - Dvorišna ograda sa vertikalnom ispunom

Kovana balkonska ograda

44 - Kovana balkonska ograda

Pocinčana balkonska ograda

45 - Cinčana plastificirana balkonska ograda

Ograda sa mliječnim staklom

46 - Balkonska ograda s laminiranim mliječnim staklom

Inox ograda

47 - Inox ograda stepeništa

Ograda od vibro pletiva

48 - Dvorišna ograda od vibro pletiva sa kliznim i zaokretnim vratima

Dvorišna ograda za vratima

49 - Ulazna ograda sa kliznim vratima

Ograda ulazne rampe

50 - Ograda ulazne rampe

Lučna balkonska ograda

51 - Lučna balkonska ograda

Lučna ograda od lakiranog metala

52 - Balkonska lučna ograda od lakiranog metala

Zavojita stubišna ograda

53 - Inox zavojita stubišna ograda

Lakoprenosna višenamjenska ograda

54 - Višenamjenske prenosne lakomontažne ograde od metala
(lakirana, pocinčana ili plastificirana obrada)

Stilska mediteranska ograda

55 - Mediteranska stilska balkonska ograda

Ograda ulaza u suteren

56 - Zaštitna ograda ulaza u podrum

Ograda inox i lakirani čelik

57 - Detalj stubišne ograde od inoxa i lakiranog čelika

Ograda francuskog balkona

58 - Pocinčana ograda francuskog balkona

Pocinčana ograda

59 - Pocinčana balkonska ograda

Stubišna ograda

60 - Stubišna ograda kombinacija materijala

Stubišna ograda plastificirana

61 - Stubišna ograda kombinacija materijala

Tipska industrijska ograda

62 - Industrijska tipska ograda

Detalj inox ograde

63 - Detalj moderne stubišne ograde

Industrijska ograda

64 - Ograda za industrijske objekte

Balkonska ostakljena ograda

65 - Balkonska ostakljena ograda

Konstrukcija balkonske ograde

66 - Stubišna i balkonska ograda za drvenu ispunu

Dvorišna ograda od vibro pletiva

67 - Dvorišna ograda sa ispunom od vibro pletiva

Stubišna ograda kombinirana

68 - Stubišna obrada kombinacije plastificiranog metala i inoxa

Metalna lakirana ograda

69 - Dvorišna metalna ograda

Konstrukcija balkonske ograde

70 - Balkonske ograde sa pripremom za drvenu ispunu

71 - Metalna ograda sa ispunom od armaturne mreže

Ograda čelik - inox

72 - Unutarnja ograda od čelika i inoxa

Ograda galerije

73 - Ograda galerije od lakiranog čelika

74 - Fiksni element dvorišne ograde

Stilska balkonska ograda

75 - Stilska balkonska ograda

Ograda terase

76 - Metalna ograda terase

Stubišna ograda od vibro pletiva

77 - Metalna stubišna ograda sa ispunom od vibro pletiva

Vibro pletivo u okvirima

78 - Metalna stubišna ograda sa ispunom od vibro pletiva

Dvorišna ograda

79 - Stilska dvorišna ograda

Balkon sa polikarbonatnim pločama

80 - Balkonska ograda s ispunom od polikarbonatnih ploča

81 - Balkonska ograda od okruglih cijevi

Stilska plastificirana ograda

82 - Stilska metalna plastificirana balkonska ograda

Element dvorišne ograde

83 - Fiskni element dvorišne ograde

Plastificirana metalna ograda

84 - Stubišna metalna plastificirana ograda

Stubišna plastificirana ograda

85 - Stubišna metalna plastificirana ograda

Industrijska ograda sa vibro pletivom

86 - Industrijska ograda sa ispunom

Ispune od plosnatog željeza

87 - Dvorišna ograda sa vertikalnom ispunom od plosnog željeza

88 - Stubišna ograda plastificirani metal + inox

Ograda sa kliznim vratima

89 - Dvorišna ograda i klizna vrata

Vanjska metalna ograda

90 - Vanjska stubišna metalna ograda

Kovana dvorišna ograda

91 - Kovana dvorišna ograda